Теория и практика на метода ВЛДД

Теория и практика на метода ВЛДД (волева ликвидация на дълбокото дишане) в Гинекологията, автор Л. С. Видянц, Москва

Здравословните проблеми в гинекологията са отражение на нарушенията на ендокринната система на организма. Макар гинекологичните заболявания да не се отнасят към болестите на цивилизацията, те въпреки всичко се лекуват успешно по метода „Волева ликвидация на дълбокото дишане“.

Етиопатогенезата на много гинекологични заболявания е еднаква и не съвсем изяснена. Почти всички автори говорят за нарушения на корелативната дейност на системата: кората на главния мозък – хипоталамус – хипофизата – яйчниците – матката – с обратна връзка с централната нервна система, където е трудно да се докаже кое от тези звена е поразено във всеки конкретен случай. За това лечението, което предлага съвременната медицина  е насочено към отстраняването на симптома: ако това е миома отстраняване на уголемената матка или в най-добрият случай – изрязване на възлите; ако е кръвотечение – също се отстранява матката. Обаче,отстранявайки матката при неспиращо кръвотечение, ние правим стъпка към сигурно нарушение на функциите на яйчниците, което довежда до някой последствия, включително и на хормоналната дисфункция на хипофизата. Ако миомата е резулат на дисфункция и лекарите не са предпочели оперативният подход за лечение, то те прилагат хормонално лечение. При това подборът на хормоналните препарати става наслука, което понякога подтиска или нарушава цикличните процеси и не води до траен терапевтичен ефект.

Има категория болни, които се отказват от хормоналната терапия заради страничните действия на техния организъм. Именно тази категория болни се обръща за помощ към Метода ВЛДД.

Докато лекарят не се запознае с метода на Бутейко и с неговите доказателства, той не би проумял, по какъв начин е свързано дишането с гинекологията.

Накратко представям класическата патогенеза на гинекологичните заболявания в светлината на теорията на Бутейко. Нека да си представим отрицателното въздействие на външната среда и по-точно стресовете, които възбуждайки жената правят дишането й по-дълбоко и предизвикват дефицит на въглероден диоксид. Изхождайки от трите доказателства на метода Бутейко, логически се стига до извода, че хипоксията на дълбокото дишане нарушава киселинно-алкалното равновесие, а заедно с това и обмяната на веществата във всички ситеми – по-специално в хипоталамохипофизарната система, където се нарушава функцията на хипоталамуса при изработването на нейросекрет, който на свой ред действа на хипофизата, изработвайки три важни хормона, стимулиращи функцията на яйчниците заедно с окситоцина. Нарушението на функцията на хипофизата довежда до нарушаването на количественото изработване на тези хормони, които действайки върху яйчниците предизвикват съответната симптоматика, нарушаване на цикичните измения в ендометриума. Нашите наблюдения показват, че болните с дисфункция на яйчниците по принцип имат ярко изразена съдова реакция: тахикардия и други вегетативно – съдови нарушения.

Знаем, че дълбокото дишане при постоянен дефицит на въглена киселина нарушава кръвообращението, предизвиквайки така наречената кислородна недостатъчност, предимно на хипофизата. За това болните със съдови реакции имат гинекологична патология. От тук може да се направи изводът, че за отправна точна в гинекологичните отклонения могат да се считат нарушенията в кръвообращението на съдовете на главния мозък: увредена хипофиза нарушава функциите на следващото слабо звено – гениталиите. При продължителни нарушения, свързани с хипервентилацията, функционалните разстройства в края на краищата довеждат органа „яйчник“ до дегенеративни органични нарушения.

Цитат от книгата „Методът Бутейко – лечение чрез волево нормализиране на дишането“

контакт с нас

Изпратете ни запитване

Call Now