Книга „Методът Бутейко. Лечение чрез волево нормализиране на дишането“

45,00 лв.

Тази книга се препоръчва на всеки, който се интересува от възможностите на безлекарствените, базирани на физиологията и биохимията на човешкото тяло начини за възвръщане на здравното равновесие, както и за профилактика на различни болестни процеси.

Категория:

Книгата ще Ви запознае с епохално научно откритие от 1953 г. на класическия лекар, учен и физиолог д-р К.П.Бутейко. То е официално медицински легитимирано през 1985 г. на базата на проведени множество клинични изследвания. През 2002 г. “Метод Бутейко” е включен в международната програма за лечение на бронхиална астма.
Това е и времето, когато д-р Бутейко обявява нова болест в медицината, а именно хронична алвеоларна хипервентилация или болест на дълбокото дишане.
Оказва се, че при хора страдащи от бронхиална астма, алергии, бронхит, хипертония, при децата възпален аденоид (трета сливица) или чести простуди има една обща закономерност и това е значително увеличена дълбочина на дишането, което предизвиква прекомерна вентилация (хипервентилация) на белите дробове. От тук д-р Бутейко извежда и формулата на болестта:
Колкото е по-дълбоко дишането, толкова са по-тежки симптомите и проявата на съответното заболяване.
Тук е мястото да дадем и основата на която стъпва метода на д-р Бутейко. Това е основният закон във физиологията.
Той дефинира значимостта на въглеродния диоксид (СО2), а не само на кислорода (О2), за вътрешно-клетъчното дишане.
Метод Бутейко - това е комплексна програма за нормализация на дихателния процес чрез постепенно намаляване на дълбочината на дишането до възстановяване на хомеостазата във функционалната дихателна система и постигане на дефинираните от д-р Бутейко параметри за функционално здраве.
Уверени сме, че книгата ще бъде полезна на всички хора и на първо място на тези, които са с добър здравен статус и знаят, че е по - лесно да се предпазим (профилактика) от болестното състояние, отколкото да се лекува болестта.
Отправяме Ви поздрав с думите на д-р Бутейко:
“Желаем ви здраве на недълбоко дишане“

Call Now