Консултация

45,00 лв.

30 – минутна консултация с квалифициран методист, с цел установяване на необходимостта от обучение по Метода.

Категория:

В рамките на 30 минути присъствено или онлайн ще обсъдите с наш методист от какво е провокиран вашият интерес към Метод Бутейко и дали е подходящ за вас, съобразно вашия здравословен и физически статус. Може да се косултирате както за вас, така и за ваш близък. Консултацията не ви ангажира със започване на обучение.

Call Now