Индивидуална програма

680,00 лв.

Индивидуална програма – работи се само с вас, избирате сами датите и часовете за обучение.

Включва индивидуално теоретично и практическо обучение по Метод Бутейко с продължителност 4 занятия, изготвяне на програма и проследяване на резултатите.

Категория:
  • Включва минимум 4 присъствени или онлайн занятия с продължителност от 2 часа;
  • Ще бъдете запознати както с теорията на Метод Бутейко, така и с практическото му прилагане, съобразено с вашия здравословен статус и физически възможности;
  • Ще получите индивидуална програма, по която да продължите заниманията си по Метода;
  • През периода на самостоятелна работа, ще получавате консултации от методистите, относно вашите резултати, както и корекции в предоставената ви програма;
  • Целта е постигане на 100 % нормализация на дишането и възстановяване на хомеостазата във функционалната дихателна система;
  • Деца под 15-годишна възраст се обучават задължително с минимум 1 родител;

Call Now