Колкото по-дълбоко дишаме, толкова по-малко кислород постъпва в тъканите на организма. Какво трябва да знае болният човек?

Колкото по-дълбоко дишаме, толкова по-малко кислород постъпва в тъканите на организма. Какво трябва да знае болният човек?

1. Дълбоко дишане се явява причина за неговата болест. 2. Дълбокото дишане е вредно с това, че прекомерно извежда от белите дробове въглероден диоксид (СО2) и се предизвиква дефицит на това вещество в организма. 3. Дефицитът на CO2 нарушава киселинно-алкалното...
Ходенето с боси крака нормализира дишането

Ходенето с боси крака нормализира дишането

Отделянето на топлина се извършва най-интензивно от белите дробове, а така също и от дланите и от стъпалните повърхности на краката. За да намалим белодробната вентилация, ние трябва по възможност да охлаждаме кожата на тялото и крайниците като цяло. Това ще снижи...
Какво е здраве и защо дълбокото дишане го нарушава?

Какво е здраве и защо дълбокото дишане го нарушава?

От гледна точка на медицинската наука здравето е състояние на тялото, при което всички ключови физиологични константи са в нормалните граници.Отклонението на константата от нормата включва компенсаторни механизми, които нормализират константата или организмът...

Call Now